TOP10 MATUNOG NA THUG

iN ALL DiV.

 

 

1. BUMPER (29v)

2. LUDACHiC (24v)

3.  EFFiNCHiC & MS.EFTEE (21v)

4. SEXYMARiA (19v)

5. BX.JCPOLO (18v)

6. GANGCHiC & BK.WEiYZ (15v)

7. EL.KALABOSO & HiNGHANG (13v)

8. LADYSKiP (11v)

9. TOWNGODDESS ( 8v)

10. JXSTYLO (6v)

 


TOP3 MOMS NA PiNAKA PRETTY

 

HOT & YUMMY

 

 
 

1. JAPANESEDOLL FKA BXJAPDOLL (9v)

2. SOLERASHiT (5v)

3.BiTCHGODDESS

EL.BOLERA

LUDACHiQ

FUJiKO

LHEiDiSHOTGUN

PiNAiUSERQUiN

(2v)

 

 

TOP10 BAGUHAN PERO

MAKAASTA DAiG PA PiONEER

 

1. LHEIDiSHOTGUN

MASTABONiTA

BiTCHGODDESS

(7v.)

2.FLiPZiE

FAMOUS OPTiKADA

(6v)

3. LATiNOBiTCH (5v)

4. LATiKERANGKOREANA (4v)

5. BiTCHSTAR (3v)

6. GANGSHAWTY

QUiNCAYZE

MS.FLiRT

iDOLiZECHiCC

(1v) 


TOP5 FAMOUS NA FAMOUS

NA CHATTERS !

 

<a href="https://www.friendster.com/photos/59364685/2/551823028"><img src="https://photos.friendster.com/photos/58/64/59364685/2_551823028l.jpg" /></a>

1. GANGCHiQ (23v)

2. JAPANESEDOLL (20v)

3. EL.BOLERA

LUDACHiQ &

SWAGGERCHiQ (18v)

4. BUMPER1 &

SZiMBVERCHiQ (15v)

5. BX.AMNESZiA (12v)